Our Team

Sujan khadka

CEO

Pravakar Dahal

Co-founder, CEO

Prava Khadka

Accountant

Bibek Khadka

Marketing manager

Tej B acharya

marketing officer

Sudip Adhikari

Photographer

Sandesh Tamang

Photographer

Prabin Bhandari

Graphic designer